Menn A-J

Daniel Greig (Facebook.com/greigdaniel)

Oversikten viser fra venstre til høyre: plassering på sammenlagtlista - 500 m - 1000 m - 1500 m - 5000 m - 10 000 m.

Andre linje (kursivert skrift) viser for hver løper beste plassering på hver av listene.

Oversikten viser fra venstre til høyre: plassering på sammenlagtlista - 500 m - 1000 m - 1500 m - 5000 m - 10 000 m.

Andre linje (kursivert skrift) viser for hver løper beste plassering på hver av listene.