Norgesrankingen bygger på de samme prinsippene som Skøyterankings ordinære lister.

Akkurat som for Skøyterankings del er det et grunnleggende krav at løperen må ha notert resultater i løpet av de siste 12 månedene på vedkommende distanse.

Den eneste forskjellen er at denne rankingen bygger på nasjonale resultater: Dvs. Norgescup og Norgesmesterskap for senior og junior.

For de løperne som også har deltatt internasjonalt på vedkommende distanse, vil rankingtallet her bli erstattet av rankingtallet fra Skøyteranking. Disse justerte rankingtallene er markert med rød tekst.


Klubbrankingen er som navnet sier en oppsummering av Norgesrankingen pr. klubb!