Mobbekulturen i skøyte-Norge

Denne teksten er hentet fra Skøyter 15.46.6

 

Til deg som finner glede i å plage andre. Eller: Du som ikke stiller opp for en lagkamerat som trenger det, men bare dilter etter den sterkeste.

Visste du at det egentlig ikke hjelper hvor fort du går på skøyter? Så lenge du ikke greier å oppføre deg som en voksen, vil du aldri bli et ekte forbilde.

 

1. Varsel om mobbing

 

Mobbing kan [gå] føre seg på mange måtar:

Fysisk mobbing gjennom til dømes å slå, sparke, lugge, spytte, dytte eller øydeleggje eigendelar til den som blir mobba

 - Verbal mobbing gjennom til dømes å seie nedlatande eller krenkjande ting om offeret, true, spreie usanne rykte, eller bruke krenkjande og grove ord

 - Psykisk mobbing gjennom til dømes ryktespreiing, manipulering og utestenging.

 - Telefon- eller teknologimobbing gjennom til dømes krenkjande eller truande tekstmeldingar eller kommentarar på internett, ryktespreiing via internett, spreiing av private eller intime bilete

                                                           (idrettsforbundet.no)

 

Skøyteforbundet la nylig en lenke til til Antidoping Norges nye tjeneste «Dopingvarsel»[1]. Et viktig og godt tiltak, som vi antar at alle slutter seg til, ikke minst i disse tider.

Men spørsmålet er om ikke en minst like viktig varslingstjeneste kunne ha vært lansert: Nemlig «Mobbevarsel». Og kanskje burde nettopp skøyteforbundet ha gått i spissen for å utrydde mobbingen.

Tidligere denne vinteren gjorde media oss kjent med at idrettsforbundet hadde suspendert en norsk toppidrettsutøver for plagsom adferd, rettet mot kvinnelige kolleger. Alle som kan legge to og to sammen, og som følger de norske skøyteløperne, skjønte at denne saken handlet om skøyter.

Av oppslagene gikk det også fram at den suspenderte løperen selv hadde anklager å komme med. Det er disse anklagene jeg har forsøkt å finne nærmere ut av, og det jeg har funnet har gjort meg skremt og forferdelig skuffet.

 

særlig om gjeng, flokk: bruke fysisk eller psykisk vold mot en enkelt; plage, erte, tyne                                              (Bokmålsordbokas definisjon av «å mobbe»)

 

På særdeles troverdig vis har jeg fått beskrevet et miljø som preges av særdeles dårlige holdninger og mangel på empati.

For meg er det i hvert fall ikke mulig å forklare det på noen annen måte, når unge voksne mennesker er i stand til å utstyre lagkamerater med krenkende klengenavn, herse med «nykommere» på ondskapsfullt vis, gå aktivt inn for å få lagkameraten disket i uttaksløp, sende spottende meldinger via Facebook og andre medier osv.

Lista med eksempler bare fortsetter og fortsetter, og jeg kan ikke skjønne annet enn at alle med et fnugg av synsevne må ha fått med seg noe av det som foregikk.

 

2. Trakassering på arbeidsplassen?

Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.                                                                                      (Arbeidstilsynet.no)

 

Landslaget på skøyter er ikke noen alminnelig arbeidsplass, og jeg er ikke en gang sikker på at en landslagsløper omfattes av arbeidsmiljøloven i juridisk forstand.

Men dette betyr selvsagt ikke at han er fritt vilt for alle som finner det for godt å herse med ham, verken i forbindelse med trening, løp eller sosiale sammenhenger. Prinsippene om at mobbing og trakassering er et onde som må og skal motarbeides, er akkurat like gyldige.

Det er nesten utrolig at en skal være nødt til å presisere det, men også en som vært så «dum» at han har søkt seg til topp nasjonalt nivå innen skøyter eller annen idrett, har en selvsagt rett til å ikke bli krenket av sine egne lagkamerater.

 

 

3. Skøyteforbundet og historien

Mobbing er ei negativ handling frå éin eller fleire, retta mot ein annan. Denne negative handlinga blir gjenteken, går føre seg over tid, og kan på denne måten bli ei systematisk krenking. Det er den som vert mobba som har rett til å definere om ein har blitt utsett for ei krenking, og det er trenarar og leiarar sitt ansvar å ta denne opplevinga på alvor.

(idrettsforbundet.no)

 

Norges Skøyteforbund har dessverre en forholdsvis stygg forhistorie når det gjelder den interne adferden. Vi husker Peter Mueller for et par episoder:

- Hun feite der kommer aldri med på laget mitt[2]

Mueller anklages for trakassering[3]

...Vi husker Espen Aarnes Hvammens usedvanlig nedrige adferd via Twitter i 2013:

Kan miste landslagsplassen[4]

...Og vi husker Rikke Jeppssons oppgjør med skøyteforbundets kvinnesatsing:

- Jeg har sett jenter gå gråtende av banen[5]

 

Undertegnede har, inntil det motsatte er bevist, tiltro til at skøyteforbundets ledelse ikke består av mobbere. Derimot må det være ledelsens ansvar å ta et skikkelig ansvar for å luke ut elementer som har mobbing av lagkamerater på sin agenda. Og med den forhistorien som er nevnt ovenfor, skulle da egentlig årvåkenheten være helt på topp når det gjelder å oppdage og slå ned på dårlig adferd.

Jeg har stilt direkte spørsmål til generalsekretær Halvor Lauvstad om de som står og har stått bak mobbing av lagkamerater har møtt noen som helst reaksjon fra NSFs side. Med henvisning til ønske om å holde en «lav profil» har han nektet å gi noe svar på dette spørsmålet.

Pr. i dag har jeg heller ikke sett noe tegn på at verken president Rune Gerhardsen, landslagstrener Sondre Skarli m/følge, eller sportssjef Finn Halvorsen har satt foten ned og gitt mobberne en reaksjon som svir. Tvert imot ser det mest ut til at de toer sine hender og håper at stormen skal gå over denne gangen også.

 

4. Har noen mot?

Hva skjer med at andre må rakke ned og mobbe andre? Er det en måte å heve seg selv på? Noe så feigt! Vi er alle forskjellige, og takk og lov for det. Noen har blondt hår, noen har brunt hår og noen har rødt hår. Noen har fregner, andre ikke. Noen må bruke briller mens andre slipper. Vi er alle forskjellige, både utenpå og inni, men det er jo det som er så bra!

                                                                                               (Fra Hege Bøkkos blogg)

Undertegnede har de siste årene lagt ned uforholdsmessig mye tid på å skrive om, og promotere, skøytesporten på forskjellige måter. Om jeg har lykkes kan diskuteres, men hensikten har i hvert fall vært den beste. Men en ting er sikkert, dette hadde jeg ikke gjort dersom jeg hadde ment, eller visst, at flere av de norske løperne jeg har prøvd å støtte ikke greier å oppføre seg som voksne mennesker i kontakt med andre.

Heldigvis har jeg fortsatt ingen tro på at skøyteløpere har lavere evne til empati enn andre mennesker. Det må være viljen det står på.

Hege Bøkko og Kristian Vårvik har markert seg med et klart standpunkt til fordel for organisasjonen MOT og de verdiene den står for. Jeg har også fått opplysninger om at andre løpere internt i skøytemiljøet har støttet den som blir utsatt for trakassering. Bravo!

Mitt håp nå er at flere tar et oppgjør med en ukultur som ingen kan være bekjent av, og ikke minst at de(n) mest aktive i selve mobbingen ser seg selv i speilet og spør seg selv om hvordan han kan bli et ekte forbilde.

 

[1] https://skoyte.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Antidoping-Norge-har-lansert-.aspx

[2] http://www.vg.no/sport/skoeyter/hun-feite-der-kommer-aldri-med-paa-laget-mitt/a/152519/

[3] http://www.nrk.no/sport/mueller-anklages-for-trakassering-1.6871779

[4] http://www.nrk.no/sport/skoyteforbundet-refser-hvammen-1.11344404

[5] http://www.nrk.no/sport/knallhardt-ut-mot-nsfs-kvinnesatsing-1.12213406

Nyeste kommentarer

28.03 | 19:30

SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...

10.01 | 08:30

Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...

10.01 | 07:02

NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...

05.09 | 16:55

Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.